Međunarodna zaštita

Već smo rekli da prava industrijske svojine koje ste registrovali u Srbiji važe samo na teritoriji Srbije, i nigde drugde.

Da bi se olakšalo vlasnicima prava intelektualne svojine ostvarivanje svojih prava u drugim zemljama, još pre mnogo decenija je osmišljen sistem tzv. međunarodne zaštite.

Pre svega, postoji takozvano pravo prvenstva kojim se osigurava i pravo, i mogućnost, da u određenim rokovima od dana podnošenja prijave prava intelektualne svojine u Srbiji podnesete istovetnu prijavu u drugoj zemlji koja će uživati sva prava od dana podnošenja u Srbiji.

Da bi se zaštita u inostranstvu još pojednostavila, postoje mnogobrojni međunarodni ugovori. Načelni principi zaštite prava intelektualne svojine na svetskom nivou uređeni su Pariskom konvencijom o zaštiti industrijske svojine, Bernskom konvencijom o zaštiti književnih i umetničkih dela kao i drugim brojnim međunarodnim konvencijama o zaštiti robnih marki, patenata i dizajna.