Još konkretnije

Kancelarija za intelektualnu svojinu MITROVIĆ IP bavi se pružanjem usluga pravne zaštite intelektualne svojine, a naše usluge namenjene su svima koji razumeju suštinu i značaj zaštite svojih prava intelektualne svojine, onima koji se tek upoznaju sa intelektualnom svojinom i naravno koji su razumeli značaj njene pravne zaštite, a između ostalog obuhvataju.

Nudimo širok spektar usluga od kojih su neke:

Konsalting u vezi prava intelektualne svojine

Pretraživanje robnih marki kao preduslov za kvalitetnu registraciju

Priprema i podnošenje prijava robnih marki i dizajna

Pravne radnje u upravnom postupku sticanja prava

Deponovanje autorskih dela

Poduženje važenja prava, plaćanje anuiteta

Pravna zaštita u inostranstvu

Zaštita prava pred nadležnim organima (npr. carina, inspekcije, sudovi)

Priprema ugovora (prenos prava, licenca)

Zaštita Internet domena

… šta god drugo je našim klijentima potrebno